De mens met Downsyndroom

Er is al veel gezegd en geschreven over Downsyndroom en dan met name over het {mogelijke} medische aspect.

Deze website gaat over een heel andere kant van het Downsyndroom;
het gaat over de MENS met Downsyndroom!

Over pure, onvoorwaardelijke Liefde, over Verbinding en Verbondenheid.
Dát is wat onze zoon ons laat zien en waar wij zo enorm van kunnen leren.

Martijn is voor mij niet gehandicapt; hij doet het alleen anders dan de maatschappij gewoon vindt.
Mensen met het syndroom van Down zijn klaar voor de wereld, maar is de wereld ook klaar voor hen?
Kan en wil de wereld erkennen dat juist de mens met Down ons zoveel moois te leren heeft?

Met deze site wil ik graag mijn steentje bijdrage aan een wereld waar mensen met Downsyndroom, maar ook alle anderen die als anders bestempeld worden, volledig kunnen integreren.

Wij zijn allen  mens;
ALLEMAAL GEWOON EN ALLEMAAL BIJZONDER!