“De laatste Downer”…?

“De laatste Downer”…?

 

Downer? Wat een raar woord vind ik dit toch…gaat het over een mens of over een aliën?
Ik weet dat dit woord vaak heel liefdevol en zonder bijbedoeling gebruikt wordt, maar ik blijf het
stigmatiserend vinden.
Wij zijn allemaal gewoon mens, mens met onze goede en minder goede kwaliteiten.
Allemaal op onze eigen, unieke manier.

Sinds de invoering van de NIPT {niet invasieve prenatale test} bestaat bij veel ouders van een kind met Down de angst
dat er op een bepaald moment geen kinderen met Downsyndroom meer geboren zullen worden. Daarnaast kunnen wij in de media berichten lezen van mensen die dit juist een heel hoopvolle ontwikkeling vinden. Want ja…wat kost “zo’n kind” wel niet en de mens met Down zou ondraaglijk lijden…
Mensen die dit durven te beweren, hebben duidelijk geen idee wat ze zeggen. Beperking?? Ja, voor mij persoonlijk wel!

Een veel gehoorde opmerking is ook dat de overheid een te sturende rol heeft in deze…: de overheid heeft in zoveel zaken een sturende rol. De vraag is en blijft: laat jij je sturen?
Ieder mens heeft een keus en iedere zwangere mag zelf een keus maken: prenataal testen of niet.

Mijn inziens zullen er altijd kinderen met Downsyndroom geboren blijven worden. Waarom?
De mens met Down is niet voor niets op aarde, de mens is en doet ertoe. Juist onze medemens met DS heeft ons en de wereld zoveel moois te brengen.
Om maar even wat voorbeelden te noemen:

Puurheid; what you see is what you get.
Onvoorwaardelijke Liefde.
Zijn vanuit Zijn, heel en authentiek.
Bruggenbouwers.
Zij oordelen niet,
zij maken de verbinding!

De Kosmos, het Al of God zo je wilt, maakt geen “fouten”.

Hoe goed en ver de wetenschap ook is, het is en blijf “maar wetenschap”.
Er zijn genoeg verhalen bekent van wetenschappelijke testen waaruit het één bleek en waarvan de uitkomst toch iets heel anders liet zien.
Zo zal het ook zijn en blijven met de NIP-test.
Voor mij is er geen enkele angst dat de laatste mens met Down binnenkort geboren gaat worden;
de Kosmos, het Al, of God vindt altijd een manier om deze prachtige mensen op aarde te krijgen.
Juist zij zijn zo heel hard nodig op de aarde.

 

AW